0

ติดตามหลายบาทได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/manybahtpage
Twitter : https://twitter.com/manybaht
Discord : https://discord.gg/MJk3zFQFPR
Tiktok : https://www.tiktok.com/@manybaht

เปย์หลายบาท ????

TipMe : https://tipme.in.th/manybaht (เปย์ผ่าน PromptPay เพื่อให้หลายบาทได้รับเงินที่เปย์เต็มจำนวน !)

Support Me ????

Ko-fi : https://ko-fi.com/manybaht (Paypal)

ติดต่องานหรือเรื่องอื่น ๆ ได้ที่เพจหลายบาท
หรือ manybahtpage@gmail.com

#vtuber #shitpost #meme

コメントを残す