0

Tui tan chảy trước sự đáng iu này
Nguồn: https://youtu.be/-svtjXLFXJg

Follow cherifish:
Youtube: https://www.youtube.com/c/cherifish

Ảnh động do tui làm :3
https://drive.google.com/drive/folders/1P0y9ncQqWESw8cWTn67dWLh2UDQznfLD?usp=sharing

Nhạc Outro mà bọn mình sử dụng:
Ikson – Lights.mp3

#cherifishvietsub #vtubervietsub #cherifish #vtubermomentsvietsub #cherifishtiengviet

コメントを残す