ช่องทางการติดตามน้องๆน้าาาาา
– น้องเอมิ
YouTube: https://www.youtube.com/@AMIWorldEnd
ชื่อช่อง : Beta AMI Ch. Pixela-World-End
แท็คช่อง :@AMIWorldEnd

X : https://x.com/AMIWorldEnd
ชื่อ X : Beta AMI Pixela-World-End
แท็คX : @AMIWorldEnd

Discord : https://discord.com/invite/JWUSAhEgmw
Tiktok : https://www.tiktok.com/@amiworldend

Hashtags : #AMIMissU #BetaAmiArt #BetaAmiMeme


  • น้องลิลี่
    YouTube: https://www.youtube.com/@ArdalitaLilibelle
    ชื่อช่อง : Ardalita Lilibelle Ch. Pixela-Mystic
    แท็คช่อง : @ArdalitaLilibelle

X : https://x.com/ArdalitaLili
ชื่อ X : Ardalita Lilibelle Pixela-Mystic
แท็คX : @ArdalitaLili

Discord : https://discord.com/invite/ACnt8FgTtk
Tiktok : https://www.tiktok.com/@ardalita_lilibelle

Hashtags : #LiliTsunTsun #LilibelleArt #LilibelleMeme

#GenshinImpact #กาชา #Vtuber #Pixela

コメントを残す