Kani Kani Kani…!
Siêu collab bùng nổ cùng với 12 bạn Vtuber trong trò chơi Ngỗng Vịt cực cháy

==================

FB: https://facebook.com/nikalanlinh
Twitter: https://twitter.com/nikalanlinh
Donate Playerduo: https://playerduo.com/nikalanlinh
Donate Streamlabs: https://streamlabs.com/lanlinhnika/tip

==================
NIJIGEN VTUBER PROJECT
nijigen.official@gmail.com

BGM by Kimchisushi
Free BGM at dova-s.jp

コメントを残す