0

Nếu được lựa chọn, các bạn sẽ lựa chọn điều ước nào? Hãy cho chúng mình biết nhé!
Coming soon 04/2022.
#vtuber #nijigen #gen2 #colorsofwishes #charm #happiness #energy
BGM by Nya


[Official Facebook Page]
https://www.facebook.com/nijigen.project

コメントを残す