0

Trời, sao nay được ăn nhiều cơm chất lượng quá☺️ đợi ngày ra mắt ba má là ổn luôn????

????Nguồn stream:

Source trans:

????Thumbnail art:
https://images.app.goo.gl/GVwsEBo6S3oF4EHV9

Subscribe nào:
⚔️Noel ch:
https://youtube.com/channel/UCdyqAaZDKHXg4Ahi7VENThQ
????Flare ch:
https://youtube.com/channel/UCvInZx9h3jC2JzsIzoOebWg

????Mấy ông có thể add tui ở đây:
Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100062908519432

#hololive #hololivevietsub #holojp #vtuber

コメントを残す