Vの者だけにってねガハハ

Kazuto
Youtube:https://www.youtube.com/@kazutokrg_kazuto1107/streams
Twitter:https://twitter.com/krg_kazuto

#VRising
#Vtuber

コメントを残す